Kjøpsvilkår for fysiske kurs (som helgekurs, sommerkurs etc.)

 

Påmelding og betaling gjøres på nettsiden traeland.no, eller via avtale på epost og tilsending av faktura. Deltagere får en bekreftelse på e-post etter påmelding.

Avbestilling av kurset kan skje inntil tre uker før kursstart. Kursavgiften blir da refundert i sin helhet.

Avbestilling mellom 3 og 1 uke før kursstart gir 50 % refusjon.

Avbestilling siste uken, sykdom, eller annet forfall, gir ikke rett til refusjon.

Arrangør kan avlyse et kurs på grunn av force majeure, sykdom, eller for få påmeldte. Ved avlysning vil man få valget mellom å reservere plass på et senere kurs, eller få beløpet refundert i sin helhet. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

Om du ikke er fornøyd med kurset, må dette meldes til [email protected] innen en uke etter avsluttet kurs. Om klagen tas til følge, får du refundert hele eller deler av kursavgiften.

Alle som påmelder seg via nettsiden traeland.no, blir automatisk mottagere av nyhetsbrev fra Traeland.no.

 

 

Kjøpsvilkår for digitale kurs (livekurs, ferdig innspilte nettkurs og medlemskap)

 

Selgeren er Traeland AS, Hedrumveien 1212, 3210 Kvelde, [email protected], +47 97027807, organisasjonsnummer: 930669717

Kjøper er den personen som bestiller.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet på vår nettside (herunder opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser).

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Kursvirksomhet med tilhørende kursmateriell er fritatt for mva.

Ved påmelding skal kunden oppgi sin mailadresse, postadresse og telefonnummer. Det er til mailadressen kunden vil motta kursmateriell og link til kurset. Fysisk kursmateriell sendes til angitt postadresse med sporing via Posten, og ved angitt telefonnummer vil man få hentelapp på sms.

Kurset gjelder for en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Opphavsrett til innhold tilhører Traeland AS. Deltagere/kjøperen har ikke lov til å bruke kursmateriell til fremvisninger eller undervisning i egen regi, med mindre slik tillatelse er avtalt på forhånd.

Opptak til kurset og annet digitalt kursmateriell er tilgjengelig for deltagerne via "LOGG INN" i menyen til hjemmesiden traeland.no. Tilgangen er ubegrenset og gyldig så lenge kurset og hjemmesiden eksisterer.

Alle som påmelder seg på via nettsiden traeland.no, blir automatisk mottagere av nyhetsbrev fra Traeland.no.

 
Spesifikke vilkår for live nettkurs

Påmelding til våre live nettkurs er bindende. Det vil si at kursavgift ikke refunderes og registrert betaling anses som påmelding. Om man ikke kan delta på et livekurs man er påmeldt, vil kunden ha mulighet til å se kurset i opptak. 

Selger forutsetter at kjøperen selv sørger for å ha nødvendig programvare, og på forhånd tester ut plattformen kurset holdes på (Zoom). Selger kan ikke holdes ansvarlig for at kjøper ikke lykkes med å logge seg på eller at kjøper opplever å ikke kunne koble til kamera og/eller lyd. Får man ikke vært med live, kan kurset ses i opptak.

Selger plikter å sende pakken i god tid før kursstart i henhold til Postens angitte leveringstid. Selger har ikke ansvar for eventuelle forsinkelser hos Posten.

Om du ikke er fornøyd med kurset, må dette meldes til [email protected] innen en uke etter avsluttet kurs (livesendingen av kurset). Om klagen tas til følge, får du refundert hele eller deler av kursavgiften.

Arrangør kan avlyse et kurs på grunn av force majeure, sykdom, eller for få påmeldte. Ved avlysning vil man få valget mellom å reservere plass på et senere kurs, eller få beløpet refundert i sin helhet. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

 

Spesifikke vilkår for ferdig innspilte nettkurs  

Ferdiginnspilte nettkurs har 14 dagers fornøydhetsgaranti fra kjøpsdato. Ser du innen denne tiden at kurset ikke er noe for deg, refunderes beløpet du har betalt. Dette er gyldig via skriftlig bekreftelse via [email protected].

 

Spesifikt for medlemskap i Kurvkollektivet

Medlemskapet til Kurvkollektivet fornyes automatisk årlig med den sum kjøper betalte ved første kjøp.

Ønskes en avslutning av medlemskapet kan dette gjøres ved å sende en mail til [email protected] senest en uke før frist for neste betaling.

Sist oppdatert 15.02.2023