Kroppen i økologisk krise filosofi gamle tekster

Nettjenester og sosiale medier gjør vår fysiske tilstedeværelse overflødig. Sett fra et økologisk perspektiv er neglisjering av egen kropp neppe bærekraftig.

 

Kroppslige vilkår i medieteknologiske endringer

 

I dag flyttes stadig flere av...

Les mer...